Statistieken en recreatie: een korte introductie

Als je meer inzicht wil vergaren in een specifiek onderwerp, kun je statistieken gebruiken om meer inzicht te krijgen in een specifiek vraagstuk. Statistiek betreft het verzamelen van kwantitatieve gegevens, ofwel cijfers, zodat je een duidelijker beeld krijgt van de achtergrond van een bepaald onderwerp. Verzamel je bijvoorbeeld statistieken met betrekking tot de economie, dan verzamel je cijfers met betrekking tot de economie om een duidelijker beeld te krijgen van de huidige economische situatie.

In feite kun je statistieken verzamelen over allerlei verschillende onderwerpen. Wil je meer weten over recreatie in ons land, dan kun je ook cijfers verzamelen over dit onderwerp. Meer weten over statistieken en recreatie? Lees dan meer over dit onderwerp op deze pagina.

Statistiek verzamelen over recreatie
Er zijn veel cijfers te verzamelen over recreatie, simpelweg omdat recreatie een vrij breed begrip is. Verzamel je cijfers over het onderwerp recreatie, dan kun je bijvoorbeeld cijfers verzamelen over hobby's in Nederland, sporten die in ons land beoefend worden en andere dingen die we in onze vrije tijd doen. Zo kan er ook informatie verzameld worden over het speelgoed van fun.be waar kinderen tegenwoordig mee spelen, simpelweg omdat het spelen van speelgoed van fun.be ook onder recreatie valt. En wil je meer weten over het toerisme in ons land? Dan valt dit ook onder de statistieken van recreatie, want de begrippen recreatie en toerisme worden vaak in één adem genoemd.

Statistieken met betrekking tot recreatie kunnen door iedereen verzameld worden, aangezien iedereen een onderzoek kan starten naar de cijfers van recreatie. Doorgaans worden de meeste statistische onderzoeken met betrekking tot recreatie uitgevoerd door onderzoeksbureaus, simpelweg omdat zij alle kennis, vaardigheden en hulpmiddelen hebben om het beste onderzoek uit te voeren.

Het doel van het verzamelen van statistiek
Er wordt niet zomaar onderzoek gedaan naar de cijfers van recreatie. De reden dat men cijfers verzamelt over dit onderwerp, heeft te maken met het feit dat men meer inzicht wil in de ontwikkelingen in de branche. Door bijvoorbeeld cijfers te verzamelen over het speelgoed dat op dit moment goed verkocht wordt, weten speelgoedfabrikanten en verkooppunten van speelgoed welke items zij moeten produceren of verkopen. De cijfers worden dus niet verzameld om vervolgens ongebruikt in de kast te verdwijnen, maar worden veelal gebruikt om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in ons land en deze ontwikkelingen weer te gebruiken in de bedrijfsvoering.

 

 

 

 

Inleidende tekst over KwartaalschriftEconomie.be

De introductietekst die je nu aan het lezen bent is van tijdelijke aard. Binnenkort opent op dit webadres namelijk een nieuwe website voor iedere, algemene volger van de Belgische economie. Deze site, www.KwartaalschriftEconomie.be biedt lezers een goed inzicht in de ontwikkelingen van economisch België en wordt zodoende hét online platform voor de gehele financiële sector. Méér informatie over de economie in het algemeen, de diverse soorten economie én de onderwerpen die je hier in de toekomst mag verwachten vind je hieronder!

De economie – wat houdt het begrip in?
Hoewel veel Vlamingen zich vanaf de middelbare school al hebben bezig gehouden met een algemeen bekende term als ‘economie’ heerst er nog altijd véél onduidelijkheid over wat het begrip nu écht inhoudt. Feit is dat economie breed kan worden omschreven – een zoektocht op Google en YouTube geeft je ook niet direct een helder antwoord. Laten we het erop houden dat economie een gedragswetenschap is die zich bezig houdt met verschillende beschrijvingen van menselijk handelen, maar ook met gewenste situaties.

Schaarste – de basis van de economie
Hoe je economie ook omschrijft: er staat altijd een begrip aan de basis ervan. Dit begrip is schaarste. Schaarste houdt de verhouding in tussen de behoefte aan een specifiek product en de daadwerkelijke aanwezigheid van het middel .Daarbij wordt er onderscheid gemaakt in relatieve én absolute schaarste.

De verschillende soorten economie
Er bestaan veel manieren om de economie onder te verdelen in een aantal subcategorieën, zoals het onderscheid tussen nationale en internationale economie. Het meest gebruikte onderscheid is echter dat tussen micro-, meso- en macro-economie – een grove verdeling waarop we hieronder verder ingaan.

Micro-economie
Een micro-economie behandel de gedragswetenschap vanuit kleine omgevingen, zoals jouw persoonlijke huishoudingen of vanuit een specifiek bedrijf. Het gaat daarbij om het gedrag dat de verschillende onderdelen van zo’n huishouding of organisatie vertonen met betrekking tot de productie en consumptie van verschillende goederen. Ter illustratie: het persoonlijke aan- en verkoopgedrag van één specifiek gezin is een voorbeeld van micro-economie: financiën op kleine schaal.

Meso-economie
Meso-economie is een soort tussenvorm van de hierboven genoemde micro-economie en de macro-economie waar we hieronder op ingaan. Waar de micro-economie draait om individuele organisaties en huishoudens, gaat het in de meao-economie om specifieke branches en vakgebieden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de economische ontwikkelingen in de agrarische sector en alle cijfers die hierbij komen kijken. Dit gaat niet om een individuele organisatie, maar om een collectie van bedrijven. Daarom hoort dit voorbeeld bij de meso-economie.

Macro-economie
De macro-economie is, zoals je waarschijnlijk vermoedt, de tak van de economie die zich bezig houdt met financiële systemen in z’n geheel, zoals een heel land of zelfs de hele wereld. Daarmee is het eigenlijk een tegenovergestelde van de micro-economie. Het brede vakgebied houdt zich met diverse onderdelen en elementen bezig en onderzoekt tevens de relatie tussen die onderdelen. Omdat KwartaalschriftEconomie.be zich in de toekomst bezig houdt met deze tak van de economie gaan we hieronder uitsluitend in op de macro-economie.

Macro-economie: de onderdelen
Zoals gezegd kent macro-economie veel verschillende elementen die uiteindelijk bepalen hoe de economie van een groot land eruit komt te zien. We noemen bijvoorbeeld:

  • De werkgelegenheid
  • Het Bruto Binnenlands Product
  • Consumptie
  • Investeringen

De werkgelegenheid
Werkgelegenheid zegt iets over de hoeveelheid werk die in een bepaald land of continent voorhanden is. Wanneer alle mensen in dit gebied een baan kunnen vinden, is de werkgelegenheid optimaal. Je snapt zelf dat dit nooit het geval is – in de ene situatie méér dan bij de ander. De dalingen en stijgingen van de werkgelegenheid worden nauwlettend in de gaten gehouden door verschillende macro-economen. Deze ontwikkelingen vind je in de toekomst op KwartaalschriftEconomie.be.

Het Bruto Binnenlands Product
Het BBP draait om de productie van goederen door de particuliere sector in een specifiek land of gebied. De term kan daarmee ook worden omschreven als de totale waarde van al het geld in een land of gebied, tijdens een periode.

Consumptie
Consumptie verwijst als term naar het gebruik van specifieke diensten en goederen die in verschillende soorten behoeften voorzien. Dit kunnen primaire behoeften zijn, zoals eten en drinken, maar ook secundaire behoeften, waarbij er meer sprake is van luxe. Daarbij kan er ook onderscheid worden gemaakt tussen welzijn en welvaart.

Investeringen
Een investering doen houdt in dat een bepaalde organisatie een product aanschaft met als doel het beter maken van de onderneming. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld gereedschappen, computers of bedrijfswagens. Daarnaast kun je investeren ook particulier opvatten: veel beleggers investeren in aandelen, met als doel de ingezette som geld na verloop van tijd in veelvoud terug te verdienen.

Kwartaalschrift Economie – wat gaat er gebeuren?
Kwartaalschrift Economie (www.KwartaalschriftEconomie.be) wordt het nieuwe online adres voor het laatste nieuws en de recentste ontwikkelingen op het gebied van de macro-economie van België. Hier kunnen lezers zodoende terecht voor updates over de consumptie in dit land, informatie over de laatste investeringen, het Bruto Binnenlands Product van België, de cijfers betreffende de werkgelegenheid en meer. De te presenteren artikelen zijn gebaseerd op een kwartaalschrift dat vier keer per jaar verschijnt en de meest relevante cijfers en feiten weergeeft afkomstig uit de financiële wereld. Dit geeft de lezer zichtbaarheid in het economisch gebeuren én een platform voor iedereen met een passie voor de Belgische economie. Het is daarbij ons doel om de website steeds interessanter te maken en compleet af te stemmen om de wensen die bezoekers hebben. Kwaliteit wordt daarbij niet uit het oog verloren.

Ontwikkeling
De laatste ontwikkelingen volgen, macro-economische trends in de gaten houden, updates controleren én gebruik maken van een platform waarop je ook andere personen met economische belangen en interesses vindt. Het kan binnenkort allemaal op KwartaalschriftEconomie.be. Nog een ogenblik geduld, we zijn bijna klaar voor de lancering. Houd de site regelmatig in de gaten en wees de eerste die het vernieuwde KwartaalschriftEconomie.be ontdekt!